در این بسته آموزشی، فیلمهای نحوه استفاده از بخشهای مختلف مودل ارائه میگردد. این آموزش برای افرادی که تعاریف کلاسهای آموزشی را انجام می دهند و دوره های آموزشی در مودل برگزار می کنند کاربرد دارد. بخشهای از سرفصلهای آموزشی این فیلمها عبارتند از:

 • آشنایی با درس و دوره
 • آشنایی با پیکره بندی درس
 • نحوه ویرایش درس در مودل
 • اضافه کردن و ویرایش متن
 • افزودن و ویرایش فعالیتها
 • افزودن فایل به درس
 • اضافه کردن و ویرایش بلوکها
 • بارگذاری فایل
 • اضافه کردن عکس
 • فایلهای خصوصی
 • پنجره انتخاب فعالیت
 • ساختن صفحه در دوره
 • ساختن کتاب
 • نشان دادن فایلهای صوتی و تصویری
 • تالار گفتگو
 • گزینه
 • فرهنگ معانی
 • ویکی
 • تکمیل فعالیت
 • ارائه تکالیف
 • آزمون
 • گزارش دوره
 • کارنامه
 • ثبت نام شرکت کنندگان
 • پشتیبان گیری

آموزش ویدیویی مودل

0/5 (0 نظر)