جستجو در تمامی مطالب سایت.
55 هزار تومان

فارسی ساز پلاگین بیگ بلو باتن مودل

با استفاده از فارسی ساز پلاگین بیگ بلو باتن، محیط این پلاگین در مودل فارسی میشود و کاربران با پیغام ها و خطاهای لاتین مواجه نمی شوند. با تهیه این بسته فارسی ساز فایلهای زیر در اختیار شما قرار میگیرد:
– آخرین نسخه پلاگین bigbluebutton
– فایلهای فارسی ساز پلاگین بیگ بلو باتن
– آموزش نصب و راه اندازی پلاگین و استفاده از فارسی ساز
توجه: فارسی ساز ارائه شده، مرتبط به پلاگین بیگ بلو باتن است که روی مودل نصب میشود. این فارسی سازی ارتباطی با محیط بیگ بلو باتن ندارد.