آموزش

گزینه

در این درس با گزینه در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده کنید.

ادامه مطلب »

تالار گفتگو

در این درس با تالار گفتگو در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را

ادامه مطلب »

ساختن یک کتاب

در این درس با ساختن یک کتاب در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش

ادامه مطلب »

بارگذاری فایل ها

در این درس با بارگذاری فایل ها در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش

ادامه مطلب »