در این درس با بلوک HTML در نسخه ۳.۴ مودل آشنای می شوید.

در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده کنید.

active آموزش ویدیویی