در این آموزش با درسها و دوره ها آشنا می شوید. اینکه چطور یک درس بسازید و آن را ویرایش کنید.

در ادامه می توانید ویدئوی مربوط به این بخش را ملاحظه کنید.

active آموزش ویدیویی