در این آموزش با صفحه خانگی و تنظیمات اولیه مودل نسخه ۳.۴ آشنا می شوید.

در ادامه میتوانید ویدئوی آموزشی صفحه خانگی و تنظیمات اولیه مودل نسخه ۳.۴ را مشاهده نمایید.

active آموزش ویدیویی