در این ویدئوی آموزشی، شما با نحوه ورود به سایت مدیریت آموزشی مودل فارسی آشنا می‌شوید و اینکه چطور در بین بخش‌های مختلف سیستم مدیریت آموزشی حرکت کنید.

در ادامه میتوانید ویدئوی آموزشی را مشاهده کنید.

active آموزش ویدیویی