در این ویدئوی آموزشی با نحوه افزودن یک منبع درسی و یا یک فعالیت به دوره آموزشی آشنا می شوید. اینکه چطور می توانید فایل‌های آموزشی را به درس خود اضافه کنید.

در ادامه میتوانید ویدئوی آموزشی افزودن یک منبع یا فعالیت را مشاهده کنید.

active آموزش ویدیویی