در این آموزش با نحوه افزودن فایل به هر درس در مودل ۳.۴ آشنای می شوید.

در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده کنید.

active آموزش ویدیویی