در این ویدئوی آموزشی افزودن و ایجاد یک آزمون به دوره آموزشی را فرا خواهید گرفت و اینکه چطور سوال های آزمون را طراحی کنید و به آزمون اضافه نمایید.

در ادامه میتوانید ویدئوی آموزشی ایجاد آزمون را مشاهده نمایید.

active آموزش ویدیویی