در این ویدئوی آمورشی نحوه ایجاد یک درس یا دوره جدید را فرا خواهید گرفت.

در ادامه ویدئوی ایجاد یک درس جدید را می‌توانید مشاهده کنید.

active آموزش ویدیویی