مسیر: صفحه اصلی سایت › انتخاب درس › شرکت‌کنندگان

به منظور افزودن شرکت‌کنندگان، به یک درس، ابتدا روی لینک “شرکت‌کنندگان” در منوی “راهیابی” کلیک کنید. سپس به فهرست ابزار رفته، روی “روش‌های ثبت‌نام” کلیک کنید. (شکل ۴-۲۱۶)

(شکل ۴-۲۱۶)

در این صفحه روش‌های مختلف ثبت‌نام و دسترسی به دوره نمایش داده می‌شود.

اولین روش ثبت‌نام دستی است، به این معنا که دانشجویان توسط مدرسان ثبت‌نام می‌شوند. دسترسی مهمان خاموش است، پس هیچ مهمانی نمی‌تواند به محتوای این درس نگاه کند. برای فعال کردن این امکان، روی آیکون چشم کلیک کنید. ثبت‌نام دانشجو نیز به این معناست که دانشجوها می‌توانند خود ثبت‌نام را انجام دهند که این امکان نیز در حالت پیش‌فرض، غیرفعال است. برای فعال کردن این امکان، روی آیکون چشم کلیک کنید. با این کار دانشجویان می‌توانند خودشان در این دوره ثبت‌نام کنند. (شکل ۴-۲۱۷)

(شکل ۴-۲۱۷)

برای مشاهده افراد ثبت نام شده روی لینک شرکت‌کنندگان کلیک کنید. لیست کاربران ثبت‌نام شده‌ نمایش داده می‌شود. اگر تعداد دانشجویان زیاد باشد می‌توانید آنها را بر اساس فیلترهای مختلف یا با حرف شروع نام و نام‌خانوادگی، جستجو کنید. (شکل ۴-۲۱۸)

 

(شکل ۴-۲۱۸)

  • ثبت‌نام دستی شرکت‌کنندگان

برای ثبت‌نام دستی شرکت‌کنندگان، روی گزینه “ثبت‌نام کاربران” کلیک کنید. در این صفحه نام کاربر و نقشی که می‌خواهید در دوره داشته باشد را انتخاب کرده، روی کلید “ثبت‌نام کاربران” کلیک کنید تا ثبت‌نام انجام شود. (شکل ۴-۲۱۹)

 

 

(شکل ۴-۲۱۹)

  • ثبت‌نام هم‌دوره‌ای

برای ثبت‌نام هم‌دوره‌ای‌ها، در صفحه “روش‌های ثبت‌نام”، از کلید کشویی مقابل “اضافه کردن روش” گزینه “هم‌دوره‌ای همگام” را انتخاب کنید. (شکل ۴-۲۲۰)

 

(شکل ۴-۲۲۰)

سپس نام مورد نظر برای این روش ثبت‌نام را در مدخل مقابل نام سفارشی این روش ثبت‌نام وارد کرده و از کلید کشویی مقابل گروه هم‌دوره‌ای‌ها، هم‌دوره‌ای مورد نظر را انتخاب کرده، روی کلید “اضافه کردن روش” کلیک کنید.  (شکل ۴-۲۲۱)

 

(شکل ۴-۲۲۱)

 

 

  • درگاه پرداخت

برای افزودن روش ثبت‌نام درگاه پرداخت، در صفحه “روش‌های ثبت‌نام”، از کلید کشویی مقابل “اضافه کردن روش” گزینه “درگاه ملت” را انتخاب کنید. (شکل ۴-۲۲۲)

 

(شکل ۴-۲۲۲)

 

سپس نام مورد نظر برای این روش ثبت‌نام را در مدخل مقابل نام سفارشی این روش ثبت‌نام وارد کرده و پس از وارد کردن اطلاعات مورد نظر، روی کلید “اضافه کردن روش” کلیک کنید. (شکل ۴-۲۲۳)

 

(شکل ۴-۲۲۳)

 

در این درس با ثبت نام دانش پژوهان در  مودل آشنا می شوید.

در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده کنید.

active آموزش ویدیویی