در این ویدئوی آموزشی نحوه شخصی سازی صفحه سیستم مدیریت آموزشی مودل فارسی آموزش داده می‌شود.

در ادامه میتوانید ویدئوی شخصی سازی صفحه را مشاهده کنید.

active آموزش ویدیویی