تعریف دسترسی مدیر با امکانات کمتر از مدیر سایت مودل

چطوری می تونم، یه دسترسی محدودتر نسبت به مدیر اصلی سایت تعریف کنم؟

پیشفرض پرسیده در ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ در مودل.
ارسال دیدگاه
1 پاسخ

سلام

در بخش مدیریت سایت، کاربران و سپس تعریف نقشها، می توانید تعاریف نقش مورد نظر را انجام دهید.

طلا پاسخ داده شده در ۱۴۰۰/۱۰/۱۹.
ارسال دیدگاه

پاسخ شما

با ارسال پاسخ شما با تمامی سیاست حفظ حریم خصوصی و قوانین و مقررات موافقت میکنید