اضافه کردن یک فعالیت یا منبع

مسیر: میز کار › درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش

برای افزودن منابع و فعالیت به دوره خود، پس از انتخاب دوره مورد نظر، از صفحه اصلی سایت، از فهرست ابزار، گزینه “شروع ویرایش” را انتخاب کنید. (شکل 4-82)

سپس برای افزودن منبع به هر درس یا جلسه‌ای در این دوره، روی گزینه “اضافه کردن یک فعالیت یا منبع” مربوط به آن درس کلیک کنید.

تذکر: شما می‌توانید تمامی منابع خود را که در قالب‌ فایل‌های متنی، تصویر، صدا و فیلم هستند، با استفاده از روش کشیدن و رها کردن(Drag & Drop) به دوره اضافه کنید. (شکل 4-83)

پنجره اضافه کردن یک فعالیت یا منبع، شامل دو بخش فعالیت‌ها نظیر تکالیف درسی، آزمون، تالار گفتگو و … و منابع است. در این بخش ابتدا امکانات بخش منابع توضیح داده خواهد شد.

منابع در واقع همان مطالب درسی هستند که برای یادگیری دانشجویان به آنها ارائه می‌شوند. یک منبع محتوای ثابت دارد که دانشجویان آن را می خوانند، می بینند یا گوش می دهند. (شکل 4-84)