بازیابی درس

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار › بازیابی درس

اگر شما از درس خود یک نسخه پشتیبان تهیه کرده باشید می‌توانید آن را در موقع نیاز و یا در یک سایت دیگر مودل بازیابی کنید، این پروسه “بازیابی درس” نام دارد. به این منظور، پس از انتخاب طبقه یا گروه آموزشی، روی آیکون کلیک کرده و گزینه “بازیابی درس” را انتخاب کنید.

اگر فایل پشتیبان شما، روی سیستم ذخیره شده است، می‌توانید فایل پشتیبان را با استفاده از عملیات Drag & Drop به مدخل فایل کشیده و رها کنید.

همچنین فایل‌ها‌ی پشتیبان درس که با استفاده از تنظیمات پیش‌فرض ساخته شده‌اند، در بخش “ناحیه‌ی فایل‌های پشتیبان درس”، و فایل‌ها‌ی پشتیبان درس که توسط شما ایجاد شده‌اند نیز در بخش “ناحیه فایل‌های پشتیبان خصوصی کاربر ” نشان داده می‌شوند. (شکل 4-15)

جزئیات فایل پشتیبان نشان داده می‌شود، روی کلید “ادامه” کلیک کنید. سپس در صفحه بعد مشخص کنید که فایل به عنوان یک درس جدید بازیابی شود یا در یک درس موجود بازیابی شود، که در این صورت هم می‌توانید مشخص کنید که به درس موجود اضافه شود یا جایگزین درس شود. (شکل 4-16)

در ادامه، جزئیات درس را بررسی کرده و در صورت نیاز تغییرات مورد نظر را اعمال کنید. (شکل 4-17)

در بخش تنظیمات درس، تغییرات مورد نظر را اعمال، و روی کلید ادامه کلیک کنید. (شکل 4-18)

در صفحه بعد مجددا جزئیات درس را بررسی کرده و روی کلید ادامه کلیک کنید. فایل پشتیبان بازیابی شده و پیغامی به این منظور نمایش داده می‌شود. در صورتی‌که به دوره باز گردید مشاهده خواهید کرد که دوره مورد نظر در طبقه انتخاب شده، بازیابی شده است. (شکل 4-19)