بسته محتوای LMS

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش › افزودن منبع IMS

یک بسته‌ی محتوای IMS، شامل تعدادی فایل است که مطابق با یک استاندارد مورد توافق بسته‌بندی شده‌اند تا بتوانند در سیستم‌های مختلف مورد استفاده‌ی مجدد قرار گیرند. با استفاده از ماژول فعالیت IMS می‌توانید بسته‌های IMS را به‌صورت یک فایل zip بارگذاری کرده و به‌عنوان یک منبع آموزشی به درس اضافه کنید. از یک بسته‌ی محتوای IMS  برای نمایش محتواهای چندرسانه‌ای و انیمیشن استفاده می‌شود.

برای افزودن منبع به‌صورت بسته‌ی محتوای IMS، در پنجره “اضافه کردن یک فعالیت یا منبع”، روی گزینه “بسته‌ی محتوای IMS” دوبار کلیک کنید یا پس از انتخاب آن، روی کلید “اضافه کردن” کلیک کنید. (شکل 4-84)

سپس نام بسته آموزشی را وارد کنید و توضیح مختصری درباره بسته آموزشی در بخش توصیف بنویسید و درصورتی که مایل به نمایش توضیح به کاربر هستید، CheckBox مربوط به گزینه “نمایش توضیح در صفحه درس” را انتخاب کنید. (شکل 4-101)

در بخش محتوا، با استفاده از گزینه انتخاب فایل، یا با استفاده از عملیات Drag & Drop، بسته آموزشی را که با فرمت Zip ذخیره شده است اضافه کرده و نحوه بایگانی بسته‌ها را مشخص کنید. (شکل 4-102)

سایر تنظیمات این بخش مانند افزودن برچسب است، لذا از توضیح مجدد آن خودداری می‌شود. پس از انجام تنظیمات، روی کلید “ذخیره و بازگشت به درس” کلیک کنید. (شکل 4-103)