تکمیل درس

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › تکمیل درس

تکمیل فعالیت یا پیگیری تکمیل به دانشجویان اجازه می دهد تا پیشرفت خود را در دوره مشاهده کرده و پس از تکمیل یک فعالیت، مربع کنار آن را انتخاب کنند مربع‌هایی با خط مقطع، زمانی که دانشجویان پیش شرط‌های لازم را انجام دهند به‌صورت خودکار تیک زده می‌شود و مربع‌هایی با خط ممتد، باید به صورت دستی انتخاب شوند.

به‌منظور تکمیل درس، گزینه “تکمیل درس” را از فهرست ابزار انتخاب کنید. سپس در سربرگ “تکمیل درس”، تنظیمات و شرایط مربوط به تکمیل فعالیت‌ها، تاریخ، مدت ثبت‌نام، نمره و … را مشخص کرده، روی کلید ذخیره تغییرات کلیک کنید. (شکل 4-207)

در سربرگ “تکمیل فعالیت ‌پیش‌فرض”، لیست تمامی فعالیت‌های موجود در دوره به همراه نوع ردیابی(دستی یا خودکار) مشخص شده‌اند. با انتخاب هر یک از فعالیت‌ها و کلیک روی کلید “ویرایش”، می‌توانید وضعیت تکمیل ردیابی را تغییر دهید. (شکل 4-208)

در سربرگ “ویرایش گروهی تکمیل فعالیت”، لیست تمامی فعالیت‌های موجود در دوره به همراه نوع ردیابی(دستی یا خودکار) مشخص شده‌اند. در این بخش می‌توانید تمامی فعالیت‌هایی که می‌خواهید به‌طور گروهی ویرایش کنید را انتخاب کرده و با کلیک روی کلید “ویرایش”، وضعیت تکمیل ردیابی را تغییر دهید. (شکل 4-209)

حالا اگر به صفحه اصلی دوره باز گردید، مشاهده خواهید کرد که دو نوع مربع وجود دارد مربعی که با خط مقطع نشان داده شده است نشانگر تکمیل فعالیت به‌صورت خودکار و دیگری که با خط ممتد است نشانگر تکمیل فعالیت به صورت دستی است. (شکل 4-210)