حذف

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار› حذف

برای حذف یک طبقه یا گروه آموزشی، پس از انتخاب آن، روی آیکون کلیک کرده و گزینه “حذف” را انتخاب کنید. اگر طبقه انتخاب شده دارای درس باشد، می‌توانید درس‌های موجود در آن را به طبقه یا گروه دیگر منتقل کنید و یا طبقه و تمام درس‌های موجود در آن را با انتخاب گزینه “حذف همه”، حذف کنید. توجه داشته باشید که در صورت انتخاب این گزینه، امکان بازیابی طبقه به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. (شکل 4-7)

در صورتی که طبقه انتخاب شده فاقد درس باشد، می‌توانید با انتخاب گزینه “حذف”، طبقه را حذف کنید. (شکل 4-8)