درس ها

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › درس‌ها

به نحوه ایجاد درس و سرفصل‌های آن در بخش‌های بعدی پرداخته می‌شود. و در این قسمت فقط نحوه فعال‌سازی پشتیبان‌گیری خودکار توضیح داده می‌شود.