سیاست های کاربران

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › مجوزها › سیاست‌های کاربران

در این بخش به تعدادی از موارد قابل تنظیم در بخش سیاست‌های کاربران اشاره شده است:

نقش مراجعه‌کنندگان: در این بخش می‌توانید مشخص کنید که با کاربرانی که به سایت وارد نشده‌اند به چه صورت برخورد ‌شود. معمولاً همیشه نقش میهمان (guest) در این قسمت برای شما مناسب است، ولی ممکن است بخواهید نقش‌هایی ایجاد کنید که محدودیت‌های کمتر یا بیشتری داشته باشند.

نقش مهمان: این نقش به صورت خودکار به کاربر مهمان تعلق می‌گیرد. همچنین کاربرانی که در یک درس ثبت نام نیستند و با استفاده از پلاگین دسترسی مهمان وارد آن درس شده‌اند به طور موقت این نقش را خواهند داشت.

نقش پیش‌فرض همه‌ی کاربران: تمام کاربرانی که وارد شده اند علاوه بر هر نقش دیگری که ممکن است داشته باشند، توانایی‌های نقش مشخص شده در این قسمت را نیز خواهند داشت.

نقش درس‌سازها در درس‌های جدید: اگر کاربر خودش مجوز مدیریت درس جدید را نداشته باشد، به صورت خودکار با این نقش در درس ثبت نام می‌شود.

نقش بازیابی کنندگان در درس‌های جدید: اگر کاربر خودش مجوز مدیرت درس‌های بازیابی شده‌ی جدید را نداشته باشد، این نقش به صورت خودکار به او نسبت داده شده و در درس ثبت نام می‌شود.

نمایش هویت کاربر: هنگام انتخاب یا جستجوی کاربران و هنگام نمایش لیست کاربران، این فیلدها می‌توانند علاوه بر نام کامل آنها نمایش داده شوند. این فیلدها به طور پیش‌فرض به اساتید و مدیران نمایش داده می‌شوند.