شرکت کنندگان

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › شرکت‌کنندگان

به منظور افزودن دانشجویان به یک درس، ابتدا روی لینک “شرکت‌کنندگان” در منوی “راهیابی” کلیک کنید. سپس به فهرست ابزار رفته، روی “روش‌های ثبت نام” کلیک کنید. (شکل 4-217)

 

در این صفحه روش‌های مختلف ثبت نام و دسترسی به دوره نمایش داده می‌شود.

اولین روش ثبت نام دستی است، به این معنا که دانشجویان توسط مدرسان ثبت نام می‌شوند دسترسی مهمان خاموش است، پس هیچ مهمانی نمی‌تواند به محتوای این درس نگاه کند برای فعال کردن این امکان، روی آیکون  کلیک کنید. ثبت نام دانشجو نیز به این معناست که دانشجوها می‌توانند خود ثبت نام را انجام دهند که این امکان نیز در حالت پیش‌فرض، غیرفعال است. برای فعال کردن این امکان، روی آیکون  کلیک کنید. با این کار دانشجویان می‌توانند خودشان در این دوره ثبت نام کنند. (شکل 4-218)

 حال اگر دوباره وارد شوید و روی لینک شرکت‌کنندگان کلیک کنید، لیست کاربران ثبت نام شده‌ نمایش داده می‌شود. اگر تعداد دانشجویان زیاد باشد می‌توانید آنها را بر اساس فیلترهای مختلف یا با حرف شروع نام و نام‌خانوادگی، جستجو کنید. (شکل 4-219)

  • ثبت نام دستی

برای ثبت نام دستی دانشجویان، روی گزینه “ثبت نام کاربران” کلیک کنید. در این صفحه نام کاربر و نقشی که می‌خواهید در دوره داشته باشد را انتخاب کرده، روی کلید “ثبت نام کاربران کلیک کنید تا ثبت نام انجام شود. (شکل 4-220)

  • ثبت نام هم‌دوره‌ای

برای ثبت نام هم‌دوره‌ای‌ها، در صفحه “روش‌های ثبت نام”، از کلید کشویی مقابل “اضافه کردن روش” گزینه “هم‌دوره‌ای همگام” را انتخاب کنید. (شکل 4-221)

سپس نام مورد نظر برای این روش ثبت نام را در مدخل مقابل نام سفارشی این روش ثبت نام وارد کرده و از کلید کشویی مقابل گروه هم‌دوره‌ای‌ها، هم‌دوره‌ای مورد نظر را انتخاب کرده، روی کلید “اضافه کردن روش” کلیک کنید.  (شکل 4-222)

  • درگاه پرداخت

برای افزودن روش ثبت نام درگاه پرداخت، در صفحه “روش‌های ثبت نام”، از کلید کشویی مقابل “اضافه کردن روش” گزینه “درگاه ملت” را انتخاب کنید. (شکل 4-223)

سپس نام مورد نظر برای این روش ثبت نام را در مدخل مقابل نام سفارشی این روش ثبت نام وارد کرده و پس از وارد کردن اطلاعات مورد نظر، روی کلید “اضافه کردن روش” کلیک کنید.  (شکل 4-224)