مدیران سیستمی

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › مجوزها › مدیران سیستمی

اگر بخواهید به کاربری، اجازه دسترسی در حد مدیران دهید، باید در صفحه مدیران سیستمی، پس از انتخاب کاربران مورد نظر از ستون “کاربران”، آنها را با استفاده از کلید “اضافه کردن”، به ستون “مدیران سیستمی فعلی سایت” انتقال دهید. همچنین اگر کاربری را به اشتباه به این ستون منتقل کرده‌اید، با استفاده از کلید “حذف” آن را به ستون کاربران، منتقل کنید. (شکل 3-49)

پیغامی مبنی بر اطمینان شما از تعریف یک کاربر به عنوان مدیر سایت پرسیده می‌شود، روی کلید “ادامه” کلیک کنید. (شکل 3-50)

همچنین برای مشخص کردن مدیر اصلی، پس از انتخاب کاربر از لیست “مدیران سیستمی فعلی سایت”، روی کلید  “تعیین مدیر سیستمی اصلی” کلیک نمایید. (شکل 3-51)