مرتب سازی درس ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › مرتب‌سازی درس‌ها

با استفاده از آیکون جهت‌نما قرار گرفته در مقابل درس، می‌توانید ترتیب نمایش طبقه‌ها را مشخص کنید. همچنین می توانید روی آیکون  مقابل درس مورد نظر کلیک کرده و درس را کشیده و در مکان مورد نظر رها کنید(Drag & Drop). (شکل 4-28)