مشخصه‌های اضافی کاربران

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › مشخصه‌های اضافی کاربران

در این قسمت می‌توانید فیلدهای جدیدی را به کاربرگه “تعریف کاربر جدید”، اضافه کنید.

به این ترتیب اگر می‌خواهید فیلد جدید در دسته‌بندی متفرقه ایجاد شود، از منوی کشویی مقابل «تعریف یک مشخصه‌ی جدید از نوع» نوع فیلد را مشخص کنید. سپس در صفحه باز شده نام فیلد و سایر تنظیمات آن نظیر اجباری بودن و … را مشخص، و روی کلید ذخیره کلیک کنید. (شکل 3-41)

اما در صورتی‌که می‌خواهید فیلد در دسته‌بندی جدید ایجاد شود، ابتدا روی کلید “ایجاد یک دسته‌ی جدید برای مشخصات” کلیک کنید و با وارد کردن نام دسته و ذخیره آن، دسته جدید را ایجاد کنید. سپس با استفاده از منوی کشویی “تعریف یک مشخصه‌ی جدید”، فیلد را در دسته مورد نظر ایجاد نمایید.