نمره ها (کارنامه)

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › نمره‌ها

هر دوره در مودل یک کارنامه دارد که از طریق لینک نمره‌ها، در منوی راهیابی قابل دسترسی است. به‌صورت پیش‌فرض دانشجویان می‌توانند این لینک را مشاهده کنند و اینجا جایی است که نمره‌های خود را مشاهده می‌کنند. با توجه به تنظیمات مدیریتی سایت، گزینه‌های نمایش داده شده در این بخش متفاوت است. در صفحه گزارش نمره‌دهنده، نمره‌ها یا همان کارنامه نمایش داده می‌شود. (شکل 4-225)