هم‌دوره‌ای(cohort)

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › هم‌دوره‌ای

در این بخش می‌توانید گروهی از اعضا را به عنوان هم‌دوره‌ای تعریف کنید تا در آینده بتوانید فعالیت‌های خاصی را به آنها محول نمایید.