هم دوره ای ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار › هم‌دوره‌ای‌ها

برای تعریف هم دوره‌ای‌های یک طبقه یا گروه آموزشی، پس از انتخاب آن، روی آیکون کلیک کرده و گزینه “هم دوره‌ای‌ها” را انتخاب کنید. با توجه به آموزش ایجاد هم‌دوره‌ای‌ها در بخش “تنظیمات مدیریتی> مدیریت سایت> کاربران> اضافه کردن یک گروه جدید هم‌دوره‌ای‌ها”، از ذکر مجدد آن در این بخش خودداری می‌شود.