پلاگین تقویم شمسی

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › نما › تقویم

در بخش قبل، پلاگین تقویم شمسی به مودل اضافه شد. حال برای انجام تنظیمات مربوط به این پلاگین، در بخش مدیریت سایت، وارد سربرگ “نما” شده و گزینه “تقویم” را انتخاب کنید. (شکل 3-66)

سپس در صفحه تقویم، تنظیمات مورد نظر، مانند شروع هفته، روزهای تعطیل و … را انجام داده، روی کلید “ذخیره تغییرات” کلیک کنید. (شکل 3-67)

اگر پس از انجام تنظیمات بر اساس تقویم شمسی، تقویم در صفحه کاری شما هنوز به‌صورت میلادی نمایش داده می‌شود، از منوی کاربری، گزینه “ترجیحات” را انتخاب کنید. (شکل 3-68)

سپس در صفحه ترجیحات، از بخش “حساب کاربری”، گزینه “ترجیحات تقویم” را انتخاب کنید. (شکل 3-69)

در صفحه “ترجیحات تقویم”، تقویم دلخواه را به شمسی تغییر داده، روی کیلد “ذخیره‌ی تغییرات” کلیک کنید. (شکل 3-70)