پلاگین ها

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › پلاگین‌ها

معماری مودل به گونه‌ای است که امکانات و قابلیت‌های ‌مختلف را با استفاده از مجموعه‌ای از پلاگین‌ها فراهم کرده و شما می‌توانید بسته به نیاز خود، برخی از این پلاگین‌ها را حذف کرده یا با نصب پلاگین‌های مختلف، امکانات و قابلیت‌های جدیدی به مودل اضافه کنید. (شکل 3-60)