برنامه موبایل

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › برنامه موبایل › تنظیمات موبایل

از این گزینه برای فعال کردن سرویس موبایل مودل استفاده می‌شود. در این بخش هم می‌توانید برنامه موبایل را خود ایجاد کنید و هم می‌توانید از برنامه موبایلی که سایت مودل برای نسخه‌های IOS و اندروید تعریف کرده است استفاده نمایید. (شکل 3-19)