انتساب نقش‌های سراسری

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › مجوزها › انتساب نقش‌های سراسری

در این قسمت با منسوب کردن نقشی به یک کاربر، تمام مجوزهای آن نقش در ارتباط  با آن قسمت و تمام قسسمت‌های زیرین نقش را به آن کاربر واگذار می‌کنید. به‌طور مثال، اگر نقش دانشجو در درسی به کاربر نسبت داده شود، آن کاربر نقش دانشجو را در مورد تمام فعالیت‌ها و بلوک‌های موجود در آن درس خواهد داشت. روی نقش مورد نظر کلیک کنید. (شکل 3-55)

در صفحه انتساب نقش، پس از انتخاب کاربر مورد نظر از ستون “کاربران بالقوه”، آنها را با استفاده از کلید “اضافه کردن”، به ستون “کاربران موجود” انتقال دهید. همچنین اگر کاربری را به اشتباه به این ستون منتقل کرده‌اید، با استفاده از کلید “حذف” آن را به ستون کاربران بالقوه، منتقل کرده، در پایان روی گزینه “بازگشت به لیست همه نقش‌ها” کلیک کنید. (شکل 3-56)

در صورتی‌که می‌خواهید در همین صفحه، نقش دیگری را به کاربران انتساب دهید. از کلید کشویی مقابل گزینه “نسبت دادن یک نقش دیگر”، نقش مورد نظر را انتخاب کرده و کاربران مورد نظر را به آن منسوب کنید. (شکل 3-57)