افزونه دریافت گواهی با پشتیبانی زبان فارسی توسط «مودل فارسی» طراحی و راه اندازی شد.

سازمانها و موسساتی که از مودل استفاده می کنند با استفاده از افزونه دریافت گواهی می توانند به صورت آنلاین گواهی های پایان دوره را برای کاربران صادر نمایند.

از ویژگی هایی که در این گواهی لحاظ شده است، ارائه تعداد ساعات سپری شده در دوره، امتیاز دوره، تاریخ و کد اصالت گواهی است.

همچنین امکان درج لوگوی مجموعه ها در روی گواهی امکان پذیر است.