کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف، جهت ارائه خدمات نوین الکترونیکی و پاسخگویی به سوالات مخاطبان خود به میز مرجع برتر تجهیز شد. تمامی بخشهای کتابخانه اعم از پایان نامه، نشریات، امانت، عضویت و … در ساعات تعیین شده از سوی کتابخانه آماده پاسخگویی به مخاطبان خود است.