دپارتمان آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، جهت ارائه راهکارهای آموزش مجازی و آنلاین به جمع کاربران مودل ۲۴ پیوست.

این مجموعه از این پس می تواند تمامی دوره های آموزشی خود را بصورت مجازی و آنلاین برگزار نماید.