مودل ۳٫۳ قرار است طی چهار هفته آینده منتشر شود و تا آن زمان یک بار دیگر چرخه تست تضمین کیفیت (QA) اجرا خواهد شد. لیست QA بیش از ۵۵۰ آزمون، که ویژگی ها و بهبود عملکرد مودل ۳٫۳ را پوشش می دهد، شامل می شود.

تست QA شامل مشارکت کاربرانی است که هر یک از ویژگی های Moodle را امتحان کرده اند و در مودل نسخه ۳٫۳ تست می‌کنند.

اگر شما می توانید وقت بگذارید و می خواهید داوطلب کمک به ارتقای مودل باشید، لطفا راهنمای مورد نیاز برای تست تضمین کیفیت مودل ۳٫۳ را مشاهده کنید. این راهنما به شما می گوید که چگونه می توانید در این کار نقش داشته باشید.