مجتمع آموزشی تقوا در تهران که دارای مقاطع مختلف دبستان و متوسطه اول و دوم است به کاربران مودل فارسی پیوست.

این مجتمع آموزشی دخترانه که از مقطع پیش دبستان تا سال دوازدهم را داراست برای برگزاری کلاسهای خود به صورت مجازی و آنلاین به کاربران مودل فارسی پیوست وکلاسهای خود را با استفاده از این سامانه برگزار می‌کند.