مجتمع آموزشی مفید به کاربران مودل فارسی پیوست.

این مجتمع آموزشی با چهار پیش دبستان و دبستان، پنج دبیرستان دوره اول و سه دبیرستان دوره دوم برای برگزاری کلاسهای خود به صورت مجازی و آنلاین به کاربران مودل فارسی پیوست و کلاسهای خود را با استفاده از این سامانه برگزار می‌کند.