مودل ۲۴، بعنوان پشتیبان فارسی سیستم آموزش مجازی مودل، امکان ارائه مشاوره و راهکار را برای سازمانها و دانشگاه ها بوجود آورده است.

در صورت تمایل به دریافت هرگونه مشاوره در زمینه راه اندازی و استفاده از نرم افزار مودل می توانید با همکاران ما تماس بگیرید.

      ۰۹۱۲۲۱۶۲۵۴۱ – ۶۶۸۹۲۹۶۲ – ۰۲۱