«مودل موت» (MoodleMoots) کنفرانس ها و رویدادهایی است که در سراسر جهان برگزار می شود، و هدف از برگزاری آن همکاری و اثربخشی همه کاربران «پلت فرم یادگیری منبع باز مودل» است.

 

سخنرانان، کارگاه ها، ارائه ها و دیگر سخنرانیهای «مودل موت»، سبب ایجاد انگیزه‌ برای جامعه  استفاده کننده و همچنین مودل است.  «مودل موت»  بیش از یک دهه است که در کشورهای مختلف برگزار می شود.

 

«مودل موت» هایی که در سایت mooldlemoot.org   آمده است، از سوی مودل حمایت شده‌اند و یا توسط دفتر مرکزی مودل، که همان تیم رهبری پروژه مودل است، سازماندهی می شوند، «مودل موت» همچنین توسط شرکای مودل، انجمن‌ها و یا سایرین میزبانی می شود.

 

افراد و گروههایی که به دنبال میزبانی «مودل موت» هستند باید برای دریافت دستورالعمل ها و منابع با   support@moodle.com  تماس حاصل نمایند.