به روز رسانی مودل نسخه های ۳٫۹٫۲ ، ۳٫۸٫۵ ، ۳٫۷٫۸ و ۳٫۵٫۱۴ منتشر شد. این نسخه های جزئی جدید هم اکنون از طریق https://download.moodle.org یا Git برای بارگیری در دسترس هستند.

موارد به روز رسانی شده در این نسخه ها شامل رفع اشکال و همچنین پیشرفت های امنیتی هستند.

مدیران وب سایت ها توجه داشته باشند پس از انتشار به روز رسانی جزئی بعدی، در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۰، پشتیبانی از Moodle 3.7 متوقف خواهد شد (نسخه پشتیبانی شده نهایی Moodle 3.7.9 خواهد بود). در همان تاریخ، مودل ۳٫۸ فقط به پشتیبانی امنیتی وارد می شود.

اگر از مودل ۳٫۷ یا ۳٫۸ استفاده می کنید، اکنون زمان مناسبی برای ارتقا است.

یادآوری می شود مودل نسخه ۳٫۱۰ اواخر سال ۲۰۲۰ و مودل نسخه ۴٫۰ اواخر سال ۲۰۲۱ منتشر خواهند شد.