مودل ۳٫۳٫۳، ۳٫۲٫۶ و ۳٫۱٫۹ هم اکنون در دسترس قرار گرفته است.

در این نسخه‌های جدید علاوه بر حل مشکلات نرم‌افزاری و اعمال اصلاحات کوچک، آسیب‌پذیری‌های امنیتی برنامه نیز کشف و تصحیح شده‌اند. ما توصیه می‌کنیم که حتما سایت خود را هر چه زودتر به روزرسانی کنید. پروسه به‌روزرسانی بسیار ساده است.

نسخه ۳٫۲ و ۳٫۱ فقط برای حل مشکلات امنیتی حمایت می‌شود.