در این انتشارِ جزئی، پیام رسانی در مودل ارتقاء پیدا کرده است.

مشکل این بود که مکالمات پیام‌های موجود بعد از ارتقاء دیگر قابل مشاهده نبودند.  البته فقط از نظر پنهان بودند.

این مشکل که با به روز رسانی  سایت های موجود درباره ویژگی های پیام رسانی جدید در Moodle 3.6 کشف شد با انتشار نسخه ۳٫۶٫۱ حل شد.

لطفا مطمئن شوید که آخرین نسخه را دانلود می‌کنید.