کنفرانس «مودل موت» استرالیا ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ برابر با ۴ تا ۶ مهر ۱۳۹۶ در سیدنی برگزار می شود.

از مقالاتی که اهداف زیر را در بر داشته باشد استقبال می شود.

– به نمایش گذاشتن آخرین آموزش ها و پژوهش ها و تحولات مربوط به مودل؛

– به اشتراک گذاشتن تجربیات در استفاده از پلت فرم منبع باز – آنچه شما یاد گرفته اید – بنابراین دیگران می توانند از این تجربه ها به منظور ارتقاء و بهبود سایت مودل خود استفاده کنند؛

– فراهم کردن یک انجمن که در آن به بحث در مورد آموزش و پرورش و عمل حرفه ای بودن یک مربی پرداخته شود؛

– تسهیل بحث، شبکه و فرصت های توسعه حرفه ای

پروپوزال خود را از این طریق ارسال کنید.