هلن فاستر، مسئول پروژه مودل، اعلام کرد برای انتشار نسخه ۳٫۱ مودل  در طول چهار هفته در حال برنامه ریزی هستیم، و بنابراین یک بار دیگر چرخه تست تضمین کیفیت (QA) را اجرا می کنیم. لیستی در برگیرنده بیش از ۵۰۰ آزمایش شامل تست ویژگی های جدید در مودل ۳٫۱  ارائه شده است.

 

فاستر بیان کرد: اگر شما وقت دارید و میخواهید به صورت داوطلبانه  کمک کنید، تالار گفتگوی «کمک برای تست QA با مودل ۳٫۱» را مشاهده کنید. در این قسمت جزئیات بیشتری درباره اینکه شما چگونه می توانید در این تست نقش داشته باشید را به دست می آورید.

 

راهنمای تست تضمین کفیت مودل ۳٫۱