ماژول بانک ملت برای مودل ۳ توسط مودل فارسی طراحی و راه اندازی شد. سازمانها و موسساتی که از مودل استفاده می کنند با استفاده از ماژول بانک ملت می توانند خدمات پرداخت آنلاین را برای هزینه های دوره های آموزشی خود فعال کنند.

این ماژول قابلیت نصب بر روی کل سایت و نیز قابلیت نصب بر روی دوره های خاص را دارد.

پس از انتخاب دوره توسط کاربر و پرداخت هزینه به صورت آنلاین دوره برای کاربر فعال شده و به محتوای آن دسترسی خواهد داشت.

گفتنی است این ماژول برای تمامی نسخه های مودل قابل نصب و راه اندازی است.

در صورت نیاز به نصب این ماژول با شماره ۰۹۱۲۲۱۶۲۴۰ و ۶۶۸۹۲۹۶۲ تماس حاصل نمایید.