جدیدترین نسخه های به روز رسانی شده مودل در مارس۲۰۱۶ منتشر شد  و در حال حاضر از طریق https://download.moodle.org  در دسترس است.

در این به روز رسانی ها، علاوه بر رفع تعدادی اشکال و بهبودهای جزئی، آسیب پذیری های امنیتی نیز کشف و اصلاح شده است.

مدیران پروژه مودل توصیه می کنند که کاربران، نسخه های مودل خود را در اسرع وقت ارتقاء دهند و به روز رسانی کنند. به روز رسانی ها بسیار ساده هستند و بر طبق سیاستهای معمول مودل تمام مدیران سیستمی که در سایت مودل ثبت نام کردند از جژئیات مسائل امنیتی از طریق ایمیل آگاه می شوند.

کاربران توجه داشته باشند که نسخه های ۲.۷ و ۲.۸ تنها برای رفع اشکال امنیتی پشیبانی می شوند.

 

مهمترین موارد به روز رسانی شده در نسخه ۳.۰.۳مودل در این لینک در دسترس است.

مهمترین موارد به روز رسانی شده در نسخه ۲.۹.۵ مودل در این لینک در دسترس است.

مهمترین موارد به روز رسانی شده در نسخه ۲.۸.۱۱ مودل در این لینک در دسترس است.

مهمترین موارد به روز رسانی شده در نسخه ۲.۷.۱۳ مودل در این لینک در دسترس است.