نسخه جدید 3.9.11، 3.10.8 و 3.11.4 ارائه شد

نسخه های جدید مودل برای افرادی که از نسخه های 3.11، 3.10 و 3.9 استفاده می کنند ارائه شد. نسخه های جدید مودل شامل اصلاحات و بهبودهای کلی، بهینه سازی دسترسی ها و اصلاحات امنیتی است. پیشنهاد میشود اگر از نسخه های پایین تری از مودل استفاده می کنید، حتما به آخرین نسخه ارائه شده […]