Vod راهکار جلوگیری از دانلود فایلهای صوتی و تصویری در مودل

VOD مخفف video on demand است که می توان آن را ویدیوی درخواستی معنی کرد. کاربرد اصلی VOD در IPTV ها است. نمونه IPTV ها را می توانید در شبکه های خانگی مانند فیلیمو و فیلم نت مشاهده کنید. از مهمترین ویژگی های VOD در مودل به موارد زیر می توان اشاره کرد: مشاهده ویدیو […]