ثبت نام شرکت‌کنندگان در مودل

مسیر: صفحه اصلی سایت › انتخاب درس › شرکت‌کنندگان به منظور افزودن شرکت‌کنندگان، به یک درس، ابتدا روی لینک “شرکت‌کنندگان” در منوی “راهیابی” کلیک کنید. سپس به فهرست ابزار رفته، روی “روش‌های ثبت‌نام” کلیک کنید. (شکل 4-216) (شکل 4-216) در این صفحه روش‌های مختلف ثبت‌نام و دسترسی به دوره نمایش داده می‌شود. اولین روش ثبت‌نام […]